Thursday, December 29, 2005

Melaka

Kelar sarapan, jam 9 teng supir sewaan berikut vannya dah ready di hotel. Hari ini rencana kita ke Putra Jaya, wow! bagus lho. Wah yah kita mah lewat deh. Negara lain mah makin maju, kapan yah giliran Indonesia. Hope soon... Trus perjalanan ke Melaka, hm...boleh juga bersih dan rapi. Museumnya bersih, yah bolehlah. Habis itu makan siang di restoran peranakan. Wah...luar biasa enaknya.....